Ming-Bear Rockabilly, Rockie och Ming-Bear Bossanova, Bono